پنجشنبه 27 مرداد
نسخه آزمایشی
1398/09/11

مراسم تقدیر و معارفه مدیران کل قدیم و جدید امور فراورده های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو

مراسم تقدیر و معارفه مدیران کل قدیم و جدید امور فراورده های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو

شناسه خبر : 16593
امتیاز شما برای این خبر: