سه شنبه 03 خرداد
نسخه آزمایشی
1398/08/27
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران:

تحویل پانسمان های بیماران اپیدرمولایزیس به خانه (ای بی)

تحویل پانسمان های بیماران اپیدرمولایزیس به خانه (ای بی)

چهارمین سری محموله های پانسمان های مورد نیاز بیماران اپیدرمولایزیس (ای بی) توسط معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران روز چهارشنبه 22آبان ماه 98 تاٌمین و تحویل خانه ای بی شد.

به گزارش ایفدانا به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران-  چهارمین سری محموله های پانسمان های مورد نیاز بیماران اپیدرمولایزیس (ای بی) توسط معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران روز چهارشنبه 22آبان ماه 98  تاٌمین و تحویل خانه ای بی  گردید.

 لازم به ذکر است باتوجه به مصوبات جلسات فنّی با حضور اساتید مرتبط و نمایندگان معاونت درمان وزارت بهداشت و اداره کل تجهیزات و سازمان غذا و دارو افزایش در تنوع و تعداد تحویل شده پانسمان ها نسبت به سال های قبل وجود دارد و کیفیت و اثر بخشی محتوای بسته های تحویلی به بیماران به نسبت قبل افزایش داشته است. /


شناسه خبر : 16499
امتیاز شما برای این خبر: