چهارشنبه 02 تیر
نسخه آزمایشی
1398/08/18

برگزاری دوره آموزشی بدو خدمت برای کارمندان مشمول سازمان غذا و دارو

برگزاری دوره آموزشی بدو خدمت برای کارمندان مشمول سازمان غذا و دارو

دوره آموزشی بدو خدمت برای برای 75 نفر از کارمندان مشمول گذاراندن این دوره برگزار شد.

به گزارش به ایفدانا، با توجه به الزام قانونی گذراندن دوره آموزشی توجیهی بدو خدمت برای تمامی کارمندان مشمول آموزش (دارای حداقل مدرک تحصیلی دیپلم) جهت تمدید قرارداد کارمندان قراردادی و پیمانی و تبدیل وضعیت کارمندان از پیمانی به رسمی آزمایشی و از رسمی آزمایشی به رسمی، دوره آموزشی فوق به مدت 100 ساعت باسرفصل های مشخص طراحی و آزمون مربوطه با حضور 75 نفر از همکاران واجد شرایط در محل سالن کنفرانس طبقه هشتم سازمان غذا و دارو برگزار شد./


شناسه خبر : 16453
امتیاز شما برای این خبر: