جمعه 28 مرداد
نسخه آزمایشی
1398/12/13

کارگاه تکمیلی و توجیهی وریفیکیشن در روشهای کیفی میکروبیولوژی توسط کارشناسان آزمایشگاه میکروبیولوژی اداره کل آزمایشگاههای کنترل غذا و دارو

کارگاه تکمیلی و توجیهی وریفیکیشن در روشهای کیفی میکروبیولوژی توسط کارشناسان آزمایشگاه میکروبیولوژی اداره کل آزمایشگاههای کنترل غذا و دارو

شناسه خبر : 16033
امتیاز شما برای این خبر: