پنجشنبه 09 تیر
نسخه آزمایشی
1398/01/15
در راستای برنامه های سلامت نوروزی انجام شد؛

بررسی و ارزیابی مدیرنظارت و ارزیابی تجهیزات پزشکی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا از مراکز درمانی

بررسی و ارزیابی مدیرنظارت و ارزیابی تجهیزات پزشکی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا از مراکز درمانی

به گزارش روابط عمومی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا، مدیرنظارت وارزیابی تجهیزات پزشکی این معاونت وهیئت همراه  در روزمبعث حضرت محمد (ص)از بیمارستان آیت اله علیمرادیان و مرکز جامع سلامت شماره 4 شهرستان نهاوند بازدید کردند.در این بازرسی دکتر ریحانی مدیرتجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا، مهندس پیری کارشناس بهداشت محیط، کارشناس آزمایشگاه،کارشناس ارزیاب معاونت درمان دانشگاه حضور داشتند وازبخش های اورژانس، مراقبت های ویژه،زنان وزایمان،رادیولوژی آزمایشگاه و سایر بخش های بیمارستان بازدید کردند.در خاتمه دکتر ریحانه مدیر نظارت و ارزیابی تجهیزات پزشکی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا بابیان اینکه تعداد مراجعین به مراکز فوق درایام تعطیل فروردین ماه بالغ بر 600مورد در شبانه روز بوده است و نحوه ی ارائه خدمات از سوی دریافت کنندگان خدمات درمانی رضایت بخش اعلام شده است از زحمات مجموعه مدیران و کارکنان بیمارستان آیت اله علیمرادیان تقدیر و تشکر نمود که با سعه صدر در ایام تعطیل  خدمات مطلوب و رضایت بخشی را ارائه کرده اند.

به گزارش ایفدانا - Ifdana به گزارش روابط عمومی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا، مدیرنظارت وارزیابی تجهیزات پزشکی این معاونت وهیئت همراه  در روزمبعث حضرت محمد (ص)از بیمارستان آیت اله علیمرادیان و مرکز جامع سلامت شماره 4 شهرستان نهاوند بازدید کردند.

در این بازرسی دکتر ریحانی مدیرتجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا، مهندس پیری کارشناس بهداشت محیط، کارشناس آزمایشگاه،کارشناس ارزیاب معاونت درمان دانشگاه حضور داشتند وازبخش های اورژانس، مراقبت های ویژه،زنان وزایمان،رادیولوژی آزمایشگاه و سایر بخش های بیمارستان بازدید کردند.

در خاتمه دکتر ریحانه مدیر نظارت و ارزیابی تجهیزات پزشکی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا بابیان اینکه تعداد مراجعین به مراکز فوق درایام تعطیل فروردین ماه بالغ بر 600مورد در شبانه روز بوده است و نحوه ی ارائه خدمات از سوی دریافت کنندگان خدمات درمانی رضایت بخش اعلام شده است از زحمات مجموعه مدیران و کارکنان بیمارستان آیت اله علیمرادیان تقدیر و تشکر نمود که با سعه صدر در ایام تعطیل  خدمات مطلوب و رضایت بخشی را ارائه کرده اند.


شناسه خبر : 15297
امتیاز شما برای این خبر: