پنجشنبه 16 تیر
نسخه آزمایشی
1398/01/07
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی البرز

اداره تجهیزات پزشکی معاونت غذا و دارو اعلام نمود

اداره تجهیزات پزشکی معاونت غذا و دارو اعلام نمود

انجام طرح های تشدید نظارتی در ایام نوروز

به گزارش ایفدانا -

ظهر امروزچهارشنبه هفتم فروردین ۱۳۹۸ بازدید از صنف کالای پزشکی  انجام شد.
دکتر رشیدی - مدیر اداره تجهیزات پزشکی - در گفتگویی با روابط عمومی معاونت اهداف این بازدید را اینگونه بیان نمود:
در این بازدید ضمن بررسی مستندات خرید و  فروش،  بررسی ارائه خدمات بهینه به عموم مردم نیز  انجام شد.

شناسه خبر : 15221
امتیاز شما برای این خبر: