پنجشنبه 16 تیر
نسخه آزمایشی
1397/12/26
توسط مدیریت تجهیزات و ملزومات پزشکی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه برگزار شد:

کارگاه آموزشی آشنایی با آناتومی و فیزیولوژی در مهندسی پزشکی

کارگاه آموزشی آشنایی با آناتومی و فیزیولوژی در مهندسی پزشکی

مدیر نظارت بر تجهیزات پزشکی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با آناتومی و فیزیولوژی در مهندسی پزشکی خبر داد.

به گزارش ایفدانا - به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو: توسط مدیریت نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی دانشگاه برگزار شد.کارگاه یک روزه آناتومی و فیزیولوژی در مهندسی پزشکی.

دکتر تورج شیرزادیان؛ مدیر نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی در گفتگویی با میز خبر روابط عمومی دانشگاه این خبر را اعلام کردو افزود: در راستای توانمندسازی کاربران و استفاده کنندگان تجهیزات پزشکی اعم از کارشناسان مهندسی پزشکی و پرستاران و در ادامه سلسله کارگاه های آموزشی کم نظیر در دانشگاه، یک دوره کارگاه آموزشی یک روزه (آشنایی با آناتومی و فیزیولوژی در مهندسی پزشکی) جهت مخاطبین خاص این دوره و با همکاری اساتید گروه آناتومی دانشگاه جناب آقایان دکتر سیروس جلیلی و دکتر ایرج رشیدی و مدیریت نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی دانشگاه برگزار گردید تا جمع ساعات کارگاه های آموزشی برگزار شده توسط این مدیریت به بالاتر از 60 ساعت یعنی حد مطلوب کارگاه های آموزشی برگزار شده در کشور برسد.دکتر شیرزادیان خاطرنشان کرد؛ چنین عملکردی بود که حوزه مدیریت تجهیزات پزشکی دانشگاه را از رتبه ماقبل آخر به رتبه سوم درسال گذشته و کسب رتبه اول کل کشور در سالجاری ارتقاء داد.


شناسه خبر : 15112
امتیاز شما برای این خبر: