پنجشنبه 09 تیر
نسخه آزمایشی
1397/12/25
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی البرز

بررسی وضعیت تجهیزات پزشکی در ایام نوروز و تعطیلات با حضور معاون درمان

بررسی وضعیت تجهیزات پزشکی در ایام نوروز و تعطیلات با حضور معاون درمان

دکتر رشیدی در جلسه مشترک با معاون درمان شرکت کرد

به گزارش ایفدانا - ظهرامروز شنبه مورخ  1397/12/25 دکتر رشیدی-  مدیر اداره تجهیزات پزشکی معاونت غذا و دارو- بمنظور بررسی  وضعیت تجهیزات پزشکی در ایام نوروز و تعطیلات با حضور دکتر جبارنیا- معاون درمان دانشگاه -  و دکتر مهدوی - رییس مرکز درمانی کمالی - و مدیران مربوطه، پرداخت.
دکتر رشیدی ضمن ارائه گزارش های عملکرد، از آمادگی حوزه تجهیزات پزشکی در خصوص تامین تجهیزات پزشکی مورد نیاز بیماران خبر داد. 


شناسه خبر : 15103
امتیاز شما برای این خبر: