سه شنبه 03 خرداد
نسخه آزمایشی
1397/12/15
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی البرز

آزمایشگاه کنترل غذا و دارو برگزار کرد

آزمایشگاه کنترل غذا و دارو برگزار کرد

آزمایشگاه کنترل غذا و دارو  برای گروه هدف مسئولین فنی دوره آموزشی برگزار کرد

به گزارش ایفدانا - ظهر امروز مورخ 1397/12/15 آزمایشگاه کنترل غذا و دارو  برای گروه هدف مسئولین فنی دوره آموزشی برگزار کرد.
مهندس افشین افشار - مدیر آزمایشگاه کنترل غذا و دارو  - در گفتگویی با روابط عمومی معاونت عنوان این دوره را: تعیین عدم قطعیت در اندازه گیری و صحه گذاری بر نتایج آزمون عنوان نمود.
ایشان در ادامه عناوین مطالب ارائه شده را اینگونه بیان کرد:
1 برآورد عدم قطعیت خانواده A
2- برآورد عدم قطعیت خانوادهB
3- تابع توزیع نرمال
4- سطح زیر صحتی نرمال
5- تابع توزیع مستطیلی
6- تابع توزیع ذوزنقه ای و مثلثی
7- تابع توزیع u شکل
8- عدم قطعیت استاندارد مرکب
9- عدم قطعیت بسط یافته


شناسه خبر : 14994
امتیاز شما برای این خبر: