يكشنبه 01 خرداد
نسخه آزمایشی
1397/12/15

لزوم شناسه گذاری محصولات تولیدی فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل تغذیه ای

لزوم شناسه گذاری محصولات تولیدی فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل تغذیه ای

تمامی شرکت های تولیدی فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل تغذیه ای ملزم به تخصیص کد ثبت فرآورده (IRC شانزده رقمی) شدند.

به گزارش ایفدانا، دکتر مهناز خانوی، مدیر کل امور فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل درنامه ای به تمامی شرکت های تولیدی فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل تغذیه ای آورده است؛

 

پیرو نامه شماره ۸۷۹۷۳/۶۵۵ مورخ ۲۶/۰۹/۱۳۹۷ درخصوص لزوم شناسه گذاری محصولات تولیدی، کلیه شرکت های تولیدکننده فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل تغذیه ای که کد ثبت فرآورده (IRC شانزده رقمی) ندارند برای تخصیص کد مذکور، مدارک زیر را به این اداره کل ارسال نمایند تا مورد بررسی و اقدام لازم به عمل آید.

به منظور تسریع در تخصیص کد مذکور لطفا دستور فرمایید درخواست شرکت با موضوع "درخواست تخصیص کد ثبت فرآورده (IRC شانزده رقمی)" به این اداره کل ارسال شود.

الف) فرآورده های طبیعی و سنتی:

  1. تصویر پروانه دارای اعتبار یا شماره ثبت نامه درخواست تمدید پروانه (پرونده تکمیل شده تحویلی به دبیرخانه سازمان)
  2. پرسشنامه اخذ شماره ثبت (IRC) تکمیل شده (مندرج در قسمت فرم های اداره مربوط در تارنمای سازمان)

ب) فرآورده های مکمل تغذیه ای:

۱. تصویر پروانه دارای اعتبار یا شماره ثبت نامه درخواست تمدید پروانه (پرونده تکمیل شده تحویلی به دبیرخانه سازمان)

۲. تصویر کارتابل مسئول فنی مبنی بر ارسال اطلاعات درج شده در سامانه IRC (وضعیت در انتظار تایید)


شناسه خبر : 14993
امتیاز شما برای این خبر: