يكشنبه 01 خرداد
نسخه آزمایشی
1397/12/09
از سوی اداره نظارت و ارزیابی بر فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی همدان صورت پذیرفت

دوره های آموزشی وبژه دانش آموزان مقطع دوم متوسطه

دوره های آموزشی وبژه دانش آموزان مقطع دوم متوسطه

اداره نظارت وارزیابی برفرآورده های طبیعی، سنتی ومکمل در راستای آگاه سازی دانش آموزان دوم متوسطه اقدام به برگزاری دوره ی آموزشی در مدارس کرد.

به گزارش ایفدانا - Ifdana اداره نظارت وارزیابی برفرآورده های طبیعی، سنتی ومکمل در راستای آگاه سازی دانش آموزان دوم متوسطه اقدام به برگزاری دوره ی آموزشی در مدارس کرد.

شایان ذکر است این اداره هدف از برگزاری دوره های آموزشی وبژه دانش آموزان مقطع دوم متوسطه با محوریت آشنایی با مصرف منطقی مکمل های تغذیه ای ومضرات مصرف مکمل های ورزشی قاچاق و نیزآشنایی با داروهای گیاهی و نقش آن ها در درمان بیماری ها اعلام کرد و گفت: این برنامه با همکاری اداره کل آموزش و پرورش استان برگزار شده شده.


شناسه خبر : 14921
امتیاز شما برای این خبر: