پنجشنبه 09 تیر
نسخه آزمایشی
1397/11/16
دانشگاه علوم پزشکی گیلان

بیست وششمین جلسه شورای عالی دارو وتجهیزات دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار شد

بیست وششمین جلسه شورای عالی دارو وتجهیزات دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار شد

دربیست وششمین جلسه شورای عالی دارو وتجهیزات دانشگاه پروژه های درحال افتتاح دانشگاه در دهه فجر مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی معاونت غذا ودارودانشگاه علوم پزشکی گیلان دربیست وششمین جلسه شورای عالی که صبح امروز باحضور ریاست دانشگاه علوم پزشکی معاون توسعه ومدیریت پشتیبانی ،معاون درمان ومعاون غذا ودارو و مدیران دانشگاه دردفتر سالن اجلاس ستاد مرکزی برگزار شد، در خصوص پروژه های در حال افتتاح در دهه مبارک فجر ،همچنین نحوه خرید دارو وتجهیزات دانشگاه بررسی وتصمیمات لازم اتخاذ شد.

شناسه خبر : 14706
امتیاز شما برای این خبر: