پنجشنبه 09 تیر
نسخه آزمایشی
1397/11/16
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران :

برگزاری چهارمین کمیته فنی دارو تجهیزات و ملزومات پزشکی با حضور رئیس دانشگاه توسط معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران

برگزاری چهارمین کمیته فنی دارو تجهیزات و ملزومات پزشکی با حضور رئیس دانشگاه توسط معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران

روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران - چهارمین کمیته فنّی دارو تجهیزات و ملزومات پزشکی دانشگاه روز دوشنبه 15بهمن ماه 97 در سالن اجتماعات دفتر ریاست دانشگاه  با حضور رئیس دانشگاه تشکیل شد.

به گزارش ایفدانا - Ifdanaبه نقل ازروابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران - چهارمین کمیته فنّی دارو تجهیزات و ملزومات پزشکی دانشگاه روز دوشنبه 15بهمن ماه 97 در سالن اجتماعات دفتر ریاست دانشگاه  با حضور رئیس دانشگاه تشکیل شد.

در این کمیته  دكتر کوهپایه زاده رئیس دانشگاه، دکتر ولایی معاون غذا و دارو، دکتر توکلی معاون درمان، دکتر مبارکی معاون توسعه مدیریت و منابع، دکتر باقری فرد مدیر گروه ارتوپدي، دکتر حسینی مدیر گروه جراحی عمومی، دکتر بارانی مدیر نظارت بر امور دارو و مواد اعتیاد آور، دکتر فتحی مدیر مجموعه مدد و مهندس همایی مدیر تجهیزات پزشکی  حضور داشتند.

پروتکل اعمال جراحی تخصصی و الکتیو و همچنین essential list دارو و تجهیزات پزشکی  از جمله مبا حثی بود که در این کمیته بحث و تبادل نظر گردید.

 فهرست اقلام ضروری در گروه های مختلف تائید و مصوب شد همچنین جهت مدیریت بحران سیاست ریاست محترم دانشگاه در این خصوص اعلام گردید.


شناسه خبر : 14702
امتیاز شما برای این خبر: