پنجشنبه 09 تیر
نسخه آزمایشی
1397/10/24
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی البرز

تقدیر و تشکر رییس دانشگاه علوم پزشکی البرز

تقدیر و تشکر رییس دانشگاه علوم پزشکی البرز

دکتر درفشی ، مهندس رشیدی را مورد تقدیر و تشکر قرار داد.

به گزارش ایفدانا -  دکتر درفشی - رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز-  مهندس رشیدی - مدیر اداره تجهیزات پزشکی معاونت غذا و دارو البرز - را مورد تقدیر و تشکر قرار داد.

 این تقدیر در راستای مکاتبات انجام گرفته فی ما بین مدیر کل تعزیرات حکومتی استان البرز و مدیر کل حمایت از حقوق مصرف کندگان در خصوص معرفی  دستگاه اجرایی که بیشترین پیگیری و تعامل را در برنامه های راهبردی و اجرایی این ادارات داشته است،  انجام و مهندس رشیدی معرفی و مورد تشویق دستگاه های اجرایی ، رییس دانشگاه و معاون غذا و دارو البرز  قرار گرفت.

روابط عمومی معاونت ضمن تبریک به مجموعه دانشگاه علوم پزشکی البرز علی الخصوص معاونت غذا و دارو و مهندس رشیدی،  برای ایشان موفقیت روزافزون از درگاه خداوند منان خواستار است


شناسه خبر : 14519
امتیاز شما برای این خبر: