سه شنبه 03 خرداد
نسخه آزمایشی
1397/10/18
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی البرز

آزمایشگاه کنترل غذا و دارو برگزار کرد

آزمایشگاه  کنترل غذا و دارو برگزار کرد

 برگزاری جلسه کمیته کارشناسی بررسی و تأیید صلاحیت آزمایشگاه های همکار و مجاز

به گزارش ایفدانا -

به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی البرز:

 هفتمین جلسه کمیته کارشناسی بررسی و تأیید صلاحیت آزمایشگاه های همکار و مجاز تحت پوشش در سال 1397  طبق برنامه و تقویم ارائه شده برگزارشد.

مهندس افشار- مدیر آزمایشگاه کنترل غذا و دارو- در گفتگویی اعلام داشت:

 در این جلسه،  درخواست صدور موافقت اصولی و صدور پروانه مسئول فنی دو آزمایشگاه مجاز و تمدید پروانه بهره برداری یک آزمایشگاه همکار در استان البرز نیرمورد بررسی و تایید قرار گرفت.           


شناسه خبر : 14461
امتیاز شما برای این خبر: