يكشنبه 01 خرداد
نسخه آزمایشی
1397/10/17
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی البرز

امحاء محصولات آرایشی و بهداشتی تاریخ گذشته دراستان البرز

امحاء محصولات آرایشی و بهداشتی تاریخ گذشته دراستان البرز

امحاء 41 قلم انواع مختلف محصولات آرایشی و بهداشتی تاریخ گذشته دراستان البرز

به گزارش ایفدانا - به گزارش روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی البرز، طی بازدید کارشناسان مدیریت آرایشی و بهداشتی از یکی از کارخانه های تولید محصولات آرایشی و بهداشتی جمعا 736500 قلم محصول تاریخ گذشته کشف و توقیف گردید.
 محصولات آرایشی بهداشتی مکشوفه  در نهایت با دستور  دکتر جعفری  - مدیر اداره غذایی و آرایشی بهداشتی - امحاء گردید.


شناسه خبر : 14454
امتیاز شما برای این خبر: