پنجشنبه 09 تیر
نسخه آزمایشی
1397/10/11
درمعاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد :

کلاس آموزشی نرم افزار مدیریت تجهیزات پزشکی PMQ

کلاس آموزشی نرم افزار مدیریت تجهیزات پزشکی PMQ

کلاس آموزشی نرم افزار مدیریت تجهیزات پزشکی PMQ سه شنبه 11دی ماه97 در معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد.

به گزارش ایفدانا - Ifdanaبه نقل از  روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران- کلاس آموزشی نرم افزار مدیریت تجهیزات پزشکی PMQ سه شنبه 11دی ماه97 در معاونت غذا و دارو برگزار شد.

  عطف به مصوبه هیئت رئیسه دانشگاه مبنی بر شناسنامه دار شدن کلیه تجهیزات پزشکی و ثبت فرآیندها در سامانه مدیریت تجهیزات پزشکی و پیرو کلاس آموزشی آشنایی با ضوابط تجهیزات پزشکی مورخ 3دی ماه97 جهت رابطین معرفی شده از طرف معاونت بهداشتی کلاس آموزشی نرم افزار مدیریت تجهیزات پزشکی PMQ تشکیل شد.

 در این کلاس آموزشی بخش های مختلف نرم افزار توسط نماینده شرکت پشتیبان مهندس علیرضا میرزرندی آموزش داده شد و مقرر گردید ثبت اطلاعات در سطح معاونت بهداشتی و زیر مجموعه مربوطه صورت پذیرد


شناسه خبر : 14406
امتیاز شما برای این خبر: