پنجشنبه 16 تیر
نسخه آزمایشی
1397/10/05
دانشگاه علوم پزشکی ایران :

جلسه راه اندازی سامانه تجهیزات آزمایشگاهی در معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران

 جلسه راه اندازی سامانه تجهیزات آزمایشگاهی در معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران

جلسه ای در خصوص راه اندازی سریع سامانه جامع تجهیزات آزمایشگاهی در معاونت غذا  و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران چهارشنبه 5 دی ماه97 تشکیل شد.

به گزارش ایفدانا - Ifdanaبه نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران- جلسه ای در خصوص راه اندازی سریع سامانه جامع تجهیزات آزمایشگاهی در معاونت غذا  و دارو چهارشنبه 5 دی ماه97 تشکیل شد.

پیرو مصوبه هیاٌت رئیسه دانشگاه در خصوص ساماندهی تجهیزات آزمایشگاهی جلسه ای با حضور دکتر ولائی معاون غذا و دارو، دکتر طهرانی مدیر آمار و فناوری اطّلاعات دانشگاه، مهندس همایی مدیریت تجهیزات پزشکی و نمایندگان معاونت تحقیقات تشکیل گردید .

در این جلسه تصمیماتی درخصوص راه اندازی سریع سامانه جامع تجهیزات آزمایشگاه و ایجاد Lag book الکترونیک جهت تجهیزات آزمایشگاهی اخذ گردید.


شناسه خبر : 14358
امتیاز شما برای این خبر: