پنجشنبه 16 تیر
نسخه آزمایشی
1397/09/29
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تشکیل اولین کارگروه تخصصی "صرفه جویی و مصرف منطقی تجهیزات پزشکی مصرفی"

تشکیل اولین کارگروه تخصصی "صرفه جویی و مصرف منطقی تجهیزات پزشکی مصرفی"

در راستای ضرورت مدیریت مصرف تجهیزات پزشکی مصرفی در مراکز درمانی، اولین کارگروه تخصصی صرفه جویی و مصرف منطقی تجهیزات پزشکی مصرفی با موضوع "صرفه جویی منطقی دستکش های معاینه و جراحی" در تاریخ 28/9/1397

به گزارش ایفدانا - Ifdana

در راستای ضرورت مدیریت مصرف تجهیزات پزشکی مصرفی در مراکز درمانی، اولین کارگروه تخصصی صرفه جویی و مصرف منطقی تجهیزات پزشکی مصرفی با موضوع "صرفه جویی منطقی دستکش های معاینه و جراحی" در تاریخ 28/9/1397 به همت مدیریت نظارت و ارزیابی تجهیزات پزشکی و با حضور جمعی از مسئولین تجهیزات پزشکی مراکز درمانی در محل معاونت غذا و دارو برگزار گردید.

 


شناسه خبر : 14273
امتیاز شما برای این خبر: