يكشنبه 01 خرداد
نسخه آزمایشی
1397/09/15

دکترمهشید حائری زاده از معاونت غذا و دارو کرمانشاه بازدید کرد

دکترمهشید حائری زاده از معاونت غذا و دارو کرمانشاه بازدید کرد

 دکتر مهشید حائری زاده معاون مدیر کل نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی سنتی و مکمل وزارت بهداشت ضمن بازدید از معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با دکتر محمدی معاون غذا و دارو این دانشگاه دیدار کرد.

به گزارش ایفدانا - به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و داروکرمانشاه: 
️ دکتر مهشید حائری زاده درجلسه ای که با معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کرماشاه، رئیس اداره نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل و جمعی از پرسنل این اداره در روز چهارشنبه ۱۴ آذرماه دردفترمعاونت غذا و دارو برگزار شد گفت: مرزی بودن استان کرمانشاه می تواند باعث بروز چالش هایی در حوزه سلامت شود اما با هوشیاری پرسنل معاونت غذا و دارو می توان بر آنها غلبه کرد.

وی افزود: کارشناسان جوان و متخصص معاونت غذا و دارو بازوی اجرایی سازمان و وزارت بهداشت هستند.

دکتر حائری زاده عنوان کرد : امیدواریم بتوانیم فرآورده های سلامت را بدون هیچ دغدغه ای در اختیار مردم بگذاریم.


شناسه خبر : 14137
امتیاز شما برای این خبر: