پنجشنبه 09 تیر
نسخه آزمایشی
1397/08/22

تحریم های ظالمانه امریکا فعالیت180 مرکز پزشکی هسته ای کشور به خطر انداخت

تحریم های ظالمانه امریکا فعالیت180 مرکز پزشکی هسته ای کشور به خطر انداخت

براساس بیانیه انجمن علمی پزشکی هسته ای ایران تنها شرکت تامین کننده داروهای رادیواکتیو در لیست تحریم های امریکا قرار گرفت که  ادامه فعالیت180 مرکز پزشکی هسته ای کشور را با مشکل مواجه خواهد کرد.

به گزارش ایفدانا، انجمن علمی پزشکی هسته ای ایران در بیانیه ای قرار گرفتن شرکت پارس ایزوتوپ به عنوان تنها تامین کننده داروهای رادیو اکتیو مورد مصرف مراکز پزشکی هسته ای کشور را در لیست تحریم های اخیر وزارت خزانه داری امریکا محکوم کرد.

در این بیانیه آماده است "این اقدام غیر انسانی منجر به توقف فعالیت های تشخیصی و درمانی وابسته به داروهای رادیواکتیو خواهد شد که شامل بیش از 180 مرکز پزشکی هسته ای کشور است و سالیانه بیش از یک میلیون بیمار خدمات سلامت اراده می دهند، درحالی که در سرفصل بیانیه تحریم ها بر مستثنی بودن اقلام داروی وکشاورزی تاکید شده است.

بی شک تحریم داروهای رادیواکتیو آسیب جبران ناپذیری به سلامت بیماران وارد می کند که با اصول انسانی و حقوق بشر در تناقض آشکار است.

انجمن علمی پزشکی هسته ای ایران ضمن محکوم کردن این عمل غیرانسانی از مجامع بین المللی و نهادهای مدعی حقوق بشر انتظار دارد نسبت به رفع تحریم داروهای رادیو اکیتو اقدام حدی به عمل آورد.»/


شناسه خبر : 13937
امتیاز شما برای این خبر: