پنجشنبه 16 تیر
نسخه آزمایشی
1397/07/22
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران :

جمع بندی نیاز تجهیزات پزشکی مصرفی و تخصصی سه دانشگاه علوم پزشکی در معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران

 جمع بندی نیاز تجهیزات پزشکی مصرفی و تخصصی سه دانشگاه علوم پزشکی در معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران

جلسه مشترک سه دانشگاه  علوم پزشکی  ایران ،تهران و شهید بهشتی درخصوص جمع بندی نیاز تجهیزات پزشکی مصرفی عمومی و تخصصی روز سه شنبه 17مهرماه سال جاری در معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران تشکیل شد.

به گزارش ایفدانا - Ifdanaبه نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران :جلسه مشترک سه دانشگاه  علوم پزشکی  ایران ،تهران و شهید بهشتی درخصوص جمع بندی نیاز تجهیزات پزشکی مصرفی عمومی و تخصصی روز سه شنبه 17مهرماه سال جاری در معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران تشکیل شد.

این جلسه با حضور معاون غذا و دارو ، مدیریت های تجهیزات پزشکی سه دانشگاه و همچنین مدیران هلدینگ های داروخانه ای دانشگاه ایران و تهران تشکیل و پیرامون سیاست گذاری شناسایی اقلام پرمصرف و ضروری بحث و گفتگو و تصمیم گیری شد.

همچنین  مقرر گردید هر سه دانشگاه با فرمت مصوب نسبت به برآورد و اعلام میزان مصرف اقلام مورد نیاز اقدام نمایند و مسئولیت جمع بندی بر عهده دانشگاه علوم پزشکی ایران قرار گرفت.


شناسه خبر : 13526
امتیاز شما برای این خبر: