يكشنبه 01 خرداد
نسخه آزمایشی
1397/07/16
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران :

انتخاب مکمل تغذیه‎‌ای اصیل

انتخاب مکمل تغذیه‎‌ای اصیل

انتخاب مکمل تغذیه‌ای اصیل یکی از مهم ترین دغدغه‌های مصرف کنندگان این محصولات می‌باشد یکی از راه های اطمینان از اصالت و سلامت این گونه کالاها وجود برچسب های اصالت بر روی کالا است.

به گزارش ایفدانا - Ifdanaبه نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران : انتخاب مکمل تغذیه‌ای اصیل یکی از مهم ترین دغدغه‌های مصرف کنندگان این محصولات می‌باشد یکی از راه های اطمینان از اصالت و سلامت این گونه کالاها وجود برچسب های اصالت بر روی کالا است.

در حال حاضر کلیه محصولات سلامت محور بایستی دارای برچسب اصالت یا برچسب ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت باشند و هیچگونه برچسب دیگری مورد تایید نمی باشد. با توجه به اهمیت موضوع اصالت مکمل تغذیه‌ای به ذکر مطالبی در خصوص بررسی برچسب های ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت می‌پردازیم:

فرآوردهً سلامت: به تمام فرآورده‌هایی اطلاق می شود که تحت نظارت سازمان غذا و دارو است. این فرآورده ها عبارتند از: فرآورده های دارویی، داروهای گیاهی، فرآورده های بیولوژیک، مکمل های تغذیه ای، شیرخشک، فرآورده های خوراکی و آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، تجهیزات و ملزومات پزشکی و لوازم کودک.

فرآورده اصیل: فرآورده ای است که از طریق مسیر و شبکهً مجاز مورد تایید و تعریف سازمان غذا و دارو تامین و تدارک گردیده است و در حلقه های مختلف زنجیرهً تامین تا عرضه و حتی بعد از آن دارای صاحب و مسوول مشخص و پاسخگو می باشند.

شناسه اصالت: شناسه ای است اختصاصی و منحصر به فرد که بر اساس استاندارد اعلامی کمیته جهت ایجاد امکان کنترل اصالت توسط مصرف کننده نهایی بر روی هر واحد فرآورده الصاق می شود. این شناسه با لایه ای پوشانده شده و پس از برداشتن این لایه توسط مصرف کننده آشکار خواهد شد. این شناسه 16 رقمی و کاملا عددی است.

 

برچسب اصالت: قسمتی مشخص بر روی بسته بندی هر واحد فرآورده است که شناسه های ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت و سایر اطلاعات مربوط بر اساس استاندارد تعریف شده بر روی آن درج/ الصاق می شود.

شناسه ردیابی و رهگیری: شناسه ای اختصاصی و منحصر به فرد(UID) جهت واحد فرآورده است که بر روی واحد فرآورده درج می شود. این شناسه 20 رقمی می باشد.

 

شناسه تجاری فرآورده (GTIN): یا شماره جهانی اقلام تجاری که شناسه ی اختصاصی جهت فرآورده در سطح جهان است که بر مبنای استانداردهای سازمان GSI صادر گردیده و دارای طول ثابت 14 رقم می‌باشد.

 

سامانه ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت (TTAC system): که به اختصار "سامانه تی تک" نامیده می شود. مجموعه از بانک های اطلاعاتی که حسب نظر سازمان غذا و دارو ایجاد شده و امکان ردیابی و رهگیری و کنترل اصالت را بر عهده دارد.

برچسب ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت فرآورده های سلامت: برچسب به ابعاد و ساختار تعیین شده و ثابت بوده و شناسه تجاری فرآورده (GTIN)، شناسه های ردیابی، رهگیری (UID) و کنترل اصالت، شماره سری ساخت ، تاریخ انقضا،

روش استعلام از سامانه مرکزی:  تلفن 216185 ، پیامک 20008822 و سایت www.ttac.ir روی آن درج می شود.

نکته: برچسب ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت فرآورده ها بر خلاف هولوگرام ها و برچسب های امنیتی به خودی خود بیانگر اصالت فرآورده نبوده و جهت کسب اطمینان حتما می بایست مورد راستی آزمایی قرار گرفته و داده های مربوطه حتما باید از سامانه سازمان استعلام گردند.


شناسه خبر : 13453
امتیاز شما برای این خبر: