پنجشنبه 09 تیر
نسخه آزمایشی
1397/07/03
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران :

برگزاری کلاس آموزشی تجهیزات پزشکی جهت اصناف توسط معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران

برگزاری کلاس آموزشی تجهیزات پزشکی جهت اصناف توسط معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران

پیرو اجرای شیوه نامه مبارزه با قاچاق کالا کلاس آموزشی تجهیزات پزشکی توسط معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران روز سه شنبه 3مهرماه سال جاری در اتحادیه دندانپزشکی برگزار شد.

به گزارش ایفدانا - Ifdanaبه نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران :  پیرو اجرای شیوه نامه مبارزه با قاچاق کالا کلاس آموزشی تجهیزات پزشکی توسط معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران روز سه شنبه 3مهرماه سال جاری در اتحادیه دندانپزشکی برگزار شد.

پیرو اجرای شیوه نامه مبارزه با قاچاق کالا و با عنایت به دستورالعمل ابلاغی مدیرکل تجهیزات پزشکی درخصوص الزامات توزیع و عرضه تجهیزات پزشکی و ثبت اصناف تجهیزات پزشکی در سامانه اداره کل تجهیزات پزشکی کلاس آموزشی در خصوص ضوابط و دستورالعمل های مربوطه توسط دانشگاه علوم پزشکی ایران با مشارکت اداره کل تجهیزات و اتحادیه تجهیزات دندانپزشکی جهت کلیه اصناف تجهیزات پزشکی سطح تهران در اتحادیه  برگزار گردید و آموزش‌های لازم ارائه شد.

 


شناسه خبر : 13358
امتیاز شما برای این خبر: