پنجشنبه 16 تیر
نسخه آزمایشی
1397/06/27
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران :

برگزاری دورۀ آموزشی با هدف "توانمندسازی کارکنان شاغل در حوزۀ فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل" دانشگاه علوم پزشکی ایران

برگزاری  دورۀ آموزشی با  هدف "توانمندسازی کارکنان شاغل در حوزۀ فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل"  دانشگاه علوم پزشکی ایران

جلسه آموزشی یک روزه "توانمندسازی کارکنان شاغل در حوزۀ فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل"  توسط اداره امور فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل معاونت غذا و دارو با حضور نمایندگان شبکه‌های بهداشت و درمان تابعه روز شنبه 24 شهریور ماه 97 تشکیل گردید.

به گزارش ایفدانا - Ifdana به نقل ازروابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران : جلسه آموزشی یک روزه "توانمندسازی کارکنان شاغل در حوزۀ فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل"  توسط اداره امور فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل معاونت غذا و دارو با حضور نمایندگان شبکه‌های بهداشت و درمان تابعه روز شنبه 24 شهریور ماه 97 تشکیل گردید.

در این جلسه که با هدف مروری بر ضوابط سطح عرضه فرآورده‌های طبیعی، سنتی، مکمل و بررسی موانع و راهکارهای موجود در انجام امور اجرایی تفویض شده مرتبط با این فرآورده‌ها برگزار گردید، ضمن گزارش وظایف و فعالیت‌های اداره متناظر فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل معاونت غذا و دارو، مطالب آموزشی با تاکید بر اضوابط حاکم بر سطح عرضه گیاهان دارویی، فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل تغذیه‌ای با تاکید بر شناسایی و انتخاب مکمل تغذیه‌ای اصیل توسط کارشناسان این اداره ارائه گردید.

در پایان حاضرین جلسه به بحث و تبادل نظر در خصوص پیشنهادات و مشکلات مرتبط با اجرای امور فرآورده‌های طبیعی، سنتی، مکمل پرداخته و نمایندگان آزمایشگاه معاونت، امور حقوقی و کارشناسان اداره پاسخگوی موارد مطرح شده از سوی حاضرین بوده و پیشنهادات مطرح شده توسط ایشان جهت بررسی دریافت گردید.

 

 


شناسه خبر : 13299
امتیاز شما برای این خبر: