پنجشنبه 09 تیر
نسخه آزمایشی
1397/06/22
توسط مدیریت نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل معاونت غذا و دارو همدان انجام شد:

بازدید از محل ساخت کارخانه مکمل های دارویی

بازدید از محل ساخت کارخانه مکمل های دارویی

کارشناسان نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل معاونت غذا و داروی همدان از محل ساخت کارخانه مکمل های دارویی بازدید کردند.

به گزارش ایفدانا - به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی همدان، کارشناسان نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی ، سنتی و مکمل معاونت غذا و دارو به منظور بررسی محیط  از محل ساخت کارخانه مکمل های دارویی واقع در شهر نهاوند بازدید کردند.

 


شناسه خبر : 13248
امتیاز شما برای این خبر: