پنجشنبه 09 تیر
نسخه آزمایشی
1397/06/19
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران :

برگزاری آزمون توزیع کنندگان و عرضه کنندگان کالاهای سطح 2 تجهیزات و ملزومات پزشکی در معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران

برگزاری آزمون توزیع کنندگان و عرضه کنندگان کالاهای سطح 2  تجهیزات و ملزومات پزشکی در معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران

پیرو فراخوان آزمون جهت مدیرعامل یا صاحب پروانه کسب اصناف و توزیع کنندگان و عرضه کنندگان ( کالای سطح 2 ) تجهیزات و ملزومات پزشکی روز دوشنبه 19 شهریور ماه 97 آزمون مربوطه برگزار گردید .

به گزارش ایفدانا - Ifdana به نقل از روابط  عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران :پیرو فراخوان آزمون جهت مدیرعامل یا صاحب پروانه کسب اصناف و توزیع کنندگان و عرضه کنندگان ( کالای سطح 2 ) تجهیزات و ملزومات پزشکی روز دوشنبه 19 شهریور ماه 97 آزمون مربوطه برگزار گردید .

در این آزمون  تعداد 19 شرکت و صنف که در محدوده نظارت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران بودند و مراحل ثبت و بازدید انبارآنها در این دانشگاه انجام شده بود، شرکت نمودند و متعاقباً جهت قبول شدگان گواهی  مربوطه صادر خواهد شد.

 


شناسه خبر : 13206
امتیاز شما برای این خبر: