پنجشنبه 09 تیر
نسخه آزمایشی
1397/06/12
توسط مدیریت نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل دانشگاه همدان انجام شد:

بازدید از محل ساخت کارخانه فرآورده های گیاهی

بازدید از محل ساخت کارخانه فرآورده های گیاهی

کارشناسان نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل دانشگاه همدان از محل ساخت کارخانه فرآورده های گیاهی بازدید کردند.

به گزارش ایفدانا - به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی همدان، کارشناسان نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی ، سنتی و مکمل دانشگاه به منظور بررسی محیط  از محل ساخت کارخانه فرآورده های گیاهی واقع در شهر جوکار بازدید کردند.


شناسه خبر : 13137
امتیاز شما برای این خبر: