پنجشنبه 09 تیر
نسخه آزمایشی
1397/06/03
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران :

گزارش بازدید سطح عرضه فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران

گزارش بازدید سطح عرضه فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران

در راستای ساماندهی عرضه فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل و در بازدید از مراکز عرضه مرتبط طی مردادماه سال جاری در حیطه نظارتی دانشگاه بیش از 60 مورد بازرسی به صورت مشترک با نمایندگان سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران، اتاق بازرسی اصناف استان تهران، نیروی انتظامی استان تهران،کارشناسان معاونت بهداشتی و شبکه های بهداشتی درمانی دانشگاه انجام شد.

به گزارش ایفدانا - Ifdana به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه  علوم پزشکی ایران: در راستای ساماندهی عرضه فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل و در بازدید از مراکز عرضه مرتبط طی مردادماه سال جاری در حیطه نظارتی دانشگاه بیش از 60 مورد بازرسی به صورت مشترک با نمایندگان سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران، اتاق بازرسی اصناف استان تهران، نیروی انتظامی استان تهران،کارشناسان معاونت بهداشتی و شبکه های بهداشتی درمانی دانشگاه انجام شد.

طی بازرسی های بعمل آمده بیش از 200  قلم کالای غیر مجاز و قاچاق کشف، توقیف و پرونده متخلفین به دادسرای ویژه جرائم پزشکی تهران ارجاع گردید.

 


شناسه خبر : 13019
امتیاز شما برای این خبر: