پنجشنبه 16 تیر
نسخه آزمایشی
1397/05/19

مکمل ها از ابتدای تغییر مقررات ارزی هم شامل ارز دولتی نبودند

مکمل ها از ابتدای تغییر مقررات ارزی هم شامل ارز دولتی نبودند

سخنگوی سازمان غذا و دارو در مورد تخصیص یا عدم تخصیص ارز ترجیحی دولتی به مکمل های تغذیه ای عنوان کرد: مکمل های تغذیه ای، رژیمی و ورزشی از ابتدای تغییر مقررات ارزی و تخصیص ارز دولتی به دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی هم گروه هدف ارز دولتی نبودند و کماکان هم نخواهند بود.

کیانوش جهانپور در گفت‌و گو باخبرنگار ایفدانا با بیان این مطلب گفت: مکمل های تغذیه ای، رژیمی و ورزشی، بطور کلی در دسته دارو و کالای استراتژیک و اساسی بشمار نمی روند، بنابراین قیمت آن نیز مشمول کمیسیون قیمت گذاری و تخصیص ارز دولتی و ترجیحی نبوده و نخواهند بود و در این خصوص اتفاق جدیدی هم رخ نداده است.

مشاور اطلاع رسانی رییس سازمان غذا و دارو در پایان تاکید کرد: بیش از ۴۶ مکمل با تولید مشابه داخلی در حد حداقل نیمی از روند مصرف قبلی کشور ممنوع الورود شده، صدور مجوز واردات و IRC جدید برای واردات مکمل های آمریکایی از هر نوعی نیز ممنوع شده و فرآیند قیمت گذاری آنها نیز با تعامل سندیکاهای مربوطه و خارج از کمیسیون قیمت گذاری سازمان غذا و دارو انجام می شده است و حتی المقدور این روال ادامه خواهد یافت.


شناسه خبر : 12860
امتیاز شما برای این خبر: