پنجشنبه 16 تیر
نسخه آزمایشی
1397/05/13
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران :

تامین پانسمان پیشرفته جهت بیماران EB توسط معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران

تامین پانسمان پیشرفته جهت بیماران EB  توسط معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران

نمونه های پانسمان  پیشرفته منتخب جهت تست بالینی به خانه EB و بیمارستان توسط معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران تامین می گردد.

به گزارش ایفدانا - Ifdana به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران : نمونه های پانسمان  پیشرفته منتخب جهت تست بالینی به خانه EB و بیمارستان توسط معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران تامین می گردد.

مدیر تجهیزات پزشکی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران  مهندس مودت همایی از تامین پانسمان بیماران           EB خبر داد و گفت : با عنایت به دستور ریاست سازمان غذا و دارو و تفویض مسئولیت تاٌمین پانسمان های پیشرفته جهت بیماران EB برای کل کشور طی استعلام صورت گرفته شده از اداره کل تجهیزات پزشکی درخصوص شرکت های تولیدکننده و وارد کننده پانسمان های مورد نظر، فراخوانی به شرکت های مورد تاٌیید اداره کل تجهیزات ارسال گردید.

همچنین نمونه‌های ارسالی طی ۳ جلسه در کمیته فنّی که متشکل از نماینده معاونت درمان وزارتخانه، نماینده سازمان غذا و دارو و پزشکان متخصص مورد تاٌیید و کارشناسان تجهیزات پزشکی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران بود بررسی و امتیازدهی شد. مقرر گردید نمونه های منتخب جهت تست بالینی به خانه EB و بیمارستان ارسال گردد.


شناسه خبر : 12769
امتیاز شما برای این خبر: