پنجشنبه 16 تیر
نسخه آزمایشی
1397/03/21
ابلاغیه اداره کل امور فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل به انجمن صنعت پخش؛

دریافت مصوبات قیمت از تامین کننده

دریافت مصوبات قیمت از تامین کننده

مدیرکل امور فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو طی نامه ای به انجمن صنعت پخش و شرکتهای فعال در این حوزه، از آنها درخواست نمود مصوبات قیمت سه گانه را از تامین کننده دریافت نمایند.

به گزارش ایفدانا در متن این نامه از طرف دکتر مهناز خانوی خطاب به رئیس انجمن پخش و مدیران شرکتهای مذکور آمده است " از آنجا که با توجه به مقررات و ضوابط جاری داروهای طبیعی و سنتی ملزم به اخذ قیمت سه گانه و فراورده های مکمل تغذیه ای ملزم به رعایت سقف قیمت مصرف کننده می باشند، دستور فرمائید در زمان تحویل فراورده از تولیدکننده/واردکننده، مصوبات قیمت سه گانه را از تامین کننده دریافت نمایند و توزیع و عرضه بر اساس آن انجام پذیرد."


شناسه خبر : 12266
امتیاز شما برای این خبر: