پنجشنبه 09 تیر
نسخه آزمایشی
1397/02/09
معاونت غذا و داروی قزوین

برگزاری جلسه آموزشی هشدارهای مصرف خودسرانه گیاهان دارویی و مکملهای ورزشی در مرکز بهداشتی درمانی امینی بمناسبت هفته سلامت

برگزاری جلسه آموزشی هشدارهای مصرف خودسرانه گیاهان دارویی و مکملهای ورزشی در مرکز بهداشتی درمانی امینی بمناسبت هفته سلامت

 جلسه آموزشی هشدارهای مصرف خودسرانه گیاهان دارویی و مکملهای ورزشی در مرکز بهداشتی درمانی امینی  جهت رابطین بهداشت مرکز بهداشتی درمانی امینی بمناسبت هفته سلامت برگزار شد

به گزارش ایفدانا - Ifdanaبه نقل از روابط عمومی معاونت غذا و داروی قزوین جلسه آموزشی مصرف منطقی گیاهان دارویی و مکملهای ورزشی و هشدارهای مصرف خودسرانه آن  جهت رابطین بهداشتی پمرکز بهداشتی درمانی  امینی برگزار شد.

دکتر عباس طالبیان ، مدیر نظارت بر فرآوده های طبیعی ، سنتی و مکمل  هدف از برگزاری این جلسه را ارتقاء سطح آگاهی و دانش رابطین بهداشت در خصوص هشدارهای گیاهعان دارویی و مصرف منطقی آن  بیان کرد. دکتر طالبیان ادامه داد: کارشناسان اداره نظارت بر فرآوردههای طبیعی، سنتی و مکمل استان در این دوره‏ آموزشی در خصوص نحوه فعالیتهای قانونی عطاریها ، تعریف گیاهان دارویی و داروهای گیاهی، تقلبات و اشتباهات رایج در گیاهان دارویی، گیاهان دارویی مؤثر بر چاقی و لاغری و تداخلات گیاهان دارویی با داروهای شیمیایی ، هشدار مصرف خودسرانه مکمل های ورزشی و همچنین لزوم توجه به برچسب اصالت و سلامت کالا ، آموزش های لازم را به رابطین بهداشت ارائه دادند.

 


شناسه خبر : 11901
امتیاز شما برای این خبر: