پنجشنبه 09 تیر
نسخه آزمایشی
1397/02/08
معاونت غذا و داروی قزوین

برگزاری نشست آموزشی مصرف منطقی گیاهان دارویی بمناسبت هفته سلامت در دانشکده دندانپزشکی قزوین

برگزاری نشست آموزشی مصرف منطقی گیاهان دارویی بمناسبت هفته سلامت در دانشکده دندانپزشکی قزوین

نشست آموزشی مصرف منطقی گیاهان دارویی بمناسبت هفته سلامت در دانشکده دندانپزشکی قزوین  

به گزارش ایفدانا - Ifdanaبه نقل از روابط عمومی معاونت غذا و داروی قزوین ، دکتر عباس طالبیان مدیر نظارت بر فرآوردههای طبیعی، سُنّتی و مکمل معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قزوین گفت: کارشناسان این واحد، در پنجمین روز از هفته سلامت  اقدام به برگزاری کلاس آموزشی جهت دانشجویان دندانپزشکی دانشکده دندانپزشکی و اموزش در خصوص مصرف منطقی گیاهان دارویی کردند. بنا به اظهار این مقام مسؤول،هدف از برگزاری این نشست ارتقا سطح معلومات دانشجویان در خصوص مصرف منطقی گیاهان د ارویی و آشنایی بیشتر با هشدارهای مصرف داروهای گیاهی بود..


شناسه خبر : 11869
امتیاز شما برای این خبر: