پنجشنبه 09 تیر
نسخه آزمایشی
1397/02/06
کارشناس اداره فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل دانشگاه همدان تاکید کرد:

ضرورت مصرف مکمل های آهن توزیع شده در مدارس

ضرورت مصرف مکمل های آهن توزیع شده در مدارس

کارشناس اداره فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل دانشگاه همدان بر ضرورت مصرف مکمل های آهن توزیع شده در مدارس تاکید کرد.

به گزارش ایفدانا - به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی همدان، دکتر پریسا روحانی با اشاره به اهمیت هفته سلامت  در تبیین الگوهای سلامت گفت: امروزه يكي از شايع تـرين مسـايل بهداشـت همگـاني در مقدمه كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه آنمي يا كم خوني فقر اهن است.

وی افزود: بدن مردان حدود 4 گرم و بدن زنان حدود 3 گرم آهن دارد (به ازاي هر كيلوگرم وزن 36-60 ميلي گرم آهن) که  2/3 اين مقدار آهن در هموگلوبين و ميوگلوبين موجود بوده و مابقي در كبد(بصورت فريتين و هموسيدرين)، مغز استخوان و طحال ذخيره مي شوند.

دکتر روحانی اظهار کرد:  بر اساس مطالعات انجام شـده در ايـران شـيوع فقـر آهن در مناطق مختلف كشور بين 4/2 تا 5/36 %گزارش شده است

وی، مصرف چاي، قهوه و كاكائو (به علت وجود تانن و فنوليك)، مصرف شير و پنير، كاهش اسيد معده(مصرف آنتي اسيدها)، كلسيم، مس، منيزيوم، منگنز و روي که در جذب شدن با آهن رقابت مي كنند را از فاكتورهاي كاهش دهنده جذب آهن بیان کرد و افزود: مصرف زياد هر كدام از آنها به فقر آهن می انجامد.

کارشناس اداره فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل دانشگاه گفت: جگر، گوشت قرمز،ماهي و مرغ،  غذاهاي دريايي، ميوه هاي خشك مثل زرد آلو، آلو و كشمش، سبزيجات (اسفناج و كلم بروكلي)، حبوبات و دانه های كامل(سبوس دار)، نان و غلات غني شده با آهن و مغزها از جمله غذاهای غنی از آهن هستند.

وی با بیان اینکه مكمل هاي آهن از جمله فروس سولفات، فروس گلوكونات، فروس فومارات، فروس بیس گلیسینات

در املاح مختلف فرموله می شوند، افزود : باید توجه شود که مصرف مكمل هاي آهن باعث سياه شدن رنگ مدفوع مي شود.

دکتر روحانی سوزش سر دل، يبوست و يا اسهال، دل درد، تحريك مجاري گوارش، احساس تهوع را از عوارض جانبي مكملهاي آهن برشمرد.

کارشناس اداره فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل دانشگاه اظهار کرد: دوره نوجواني بر اساس تعريف سـازمان بهداشت جهاني بين سنين 10 تا 19 سال، زماني است كه تغييرات فيزيكي و فيزيولوژيكي و اوج نياز به آهن در ايـن دوره به علت جهش رشد و همچنین در دختـران بـه دليـل عادت ماهيانه روی  مي دهد عوارض ناشـي از كمبـود آهـن شـامل كـاهش ظرفيت كاري و قدرت توليد مثل،كاهش حافظه كاهش قدرت يادگيري و افت تحصيلي در سنين مدرسه و كـاهش مقاومـت در برابــر بيمــاريهــاي ناشــي از ضــعف سيســتم ايمنــي است.

وی افزود:  برنامـه آهـن ياري دختران دانش آموز دبيرستاني از طريق توزيع يك قرص سولفات فرو در هفته به مدت 16 هفته در سال، از سال 1381 در كشور به مورد اجرا گذاشته شده است. هدف از اجراي اين برنامـه بهبـود ذخـاير آهـن دختران،ارتقـاء سـلامت و بهبـود يادگيري آنها و كاهش شيوع كم خوني و كمبود آهن در سنين قبل ازدواج است.

دکتر روحانی تاکید کرد: مصرف مکمل های آهن توزیع شده در مدارس به منظور افزایش سطح  سلامت جامعه بسیار ضروری است  و لازم است مربیان مدارس و والدین برای آگهی و افزایش تمایل جهت مصرف مکمل ها اهتمام ورزند.


شناسه خبر : 11858
امتیاز شما برای این خبر: