سه شنبه 03 خرداد
نسخه آزمایشی
1396/10/18
در معاونت غذا و داروی قزوین صورت گرفت:

برگزاری سی و نهمین و چهلمین کمیسیون فنی و تخصصی پروانه های بهداشتی و بیستمین جلسه کمیسیون صدور پروانه های بهره برداری و مسئول فنی

برگزاری سی و نهمین و چهلمین کمیسیون فنی و تخصصی پروانه های بهداشتی و بیستمین جلسه کمیسیون صدور پروانه های بهره برداری و مسئول فنی

سی و نهمین و چهلمین کمیسیون فنی و تخصصی پروانه های بهداشتی و بیستمین جلسه کمیسیون صدور پروانه های بهره برداری و مسئول فنی در معاونت غذا و داروی قزوین برگزارشد  

به گزارش ایفدانا - Ifdana به نقل از معاونت غذا و داروی قزوین جلسه شماره سی و نه و چهل کمیسیون صدور و تمدید پروانه های ساخت مواد غذایی و آشامیدنی و ظروف و بسته بندی و فرآورده های بهداشتی و آرایشی روزشنبه 1 دی ماه 96 در دفتر مدیریت نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی معاونت غذا و دارو برگزار شد. دراین جلسه تمامی اعضا کمیسیون متشکل از معاون غذا و دارو، مدیر نظارت بر مواد غذایی ، آرایشی و بهداشتی و مدیر آزمایشگاه کنترل کیفی مواد غذایی و بهداشتی، اعضای هیئت علمی و کارشناسان تخصصی مذکور حضور و پس از بحث و بررسی پرونده های موجود و مطابقت با ضوابط و استانداردهای مربوطه با صدور و تمدید تعداد 15 فقره پروانه ساخت غذایی وظروف و همچنین 14 فقره پروانه ساخت بهداشتی و آرایشی موافقت بعمل آمد.شایان ذکر است  جلسه شماره بیست کمیسیون صدور پروانه های بهره برداری و مسئول فنی نیز در مورخ 14دی ماه سال جاری تشکیل و با صدور 7 فقره پروانه مسئول فنی و 2 فقره پروانه تاسیس و بهره برداری واحد های تولیدی موافقت شد.   


شناسه خبر : 10793
امتیاز شما برای این خبر: