دوشنبه 22 مهر
نسخه آزمایشی
افزایش دسترسی و کاهش هزینه های پرداختی از جیب مردم با اجرای سند جامع خدمات سلامت/ لزوم توجه به خدمات سلامت فراتر از نگاه صنفی/ تدوین استانداردهای مورد نیاز برای خدمات داروسازان

افزایش دسترسی و کاهش هزینه های پرداختی از جیب مردم با اجرای سند جامع خدمات سلامت/ لزوم توجه به خدمات سلامت فراتر از نگاه صنفی/ تدوین استانداردهای مورد نیاز برای خدمات داروسازان

مدیرکل دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده های سلامت سازمان غذا و دارو گفت: اجرای سند جامع خدمات سلامت باعث افزایش دسترسی و کاهش هزینه های پرداختی از جیب مردم می...
1398/07/19