دوشنبه 06 تیر
نسخه آزمایشی
کارگاه آموزشی شیرخشک و مکمل های ورزشی
توسط اداره نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی، سنتی ومکمل معاونت غذا و دارو برگزار شد:

کارگاه آموزشی شیرخشک و مکمل های ورزشی

مدیر نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از برگزاری کارگاه آموزشی شیرخشک و مکمل های ورزشی برای...
1397/10/05
اداره نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی،سنتی و مکمل برگزار کرد؛
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کردستان برگزار کرد؛

اداره نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی،سنتی و مکمل برگزار کرد؛

اداره نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی،سنتی و مکمل معاونت غذا و دارو  با همکاری شرکت شفای کردستان اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی یک روزه با عنوان اصول...
1397/10/03
برگزاری کارگاه یک روزه تجویز و مصرف منطقی داروهای گیاهی جهت کادر درمانی بیمارستان قدس
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کردستان برگزار کرد؛

برگزاری کارگاه یک روزه تجویز و مصرف منطقی داروهای گیاهی جهت کادر درمانی بیمارستان قدس

اداره نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی،سنتی و مکمل معاونت غذا و دارو  اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی یک روزه جهت کادر درمانی بیمارستان قدس با محوریت...
1397/10/03
برگزاری کارگاه یک روزه تجویز و مصرف منطقی داروهای گیاهی جهت کادر درمانی بیمارستان قدس
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کردستان برگزار کرد؛

برگزاری کارگاه یک روزه تجویز و مصرف منطقی داروهای گیاهی جهت کادر درمانی بیمارستان قدس

اداره نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی،سنتی و مکمل معاونت غذا و دارو  اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی یک روزه جهت کادر درمانی بیمارستان قدس با محوریت...
1397/10/03
جلسه تعیین تکلیف و نهایی کردن لیست فرآورده های طب سنتی سلامتکده بدیع الحکما
مدیریت نظارت بر فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل معاونت غذا و دارو همدان برگزار کرد:

جلسه تعیین تکلیف و نهایی کردن لیست فرآورده های طب سنتی سلامتکده بدیع الحکما

جلسه تعیین تکلیف و نهایی کردن لیست فرآورده های طب سنتی سلامتکده بدیع الحکما در معاونت غذا و دارو همدان برگزار شد.
1397/09/22