سه شنبه 01 تیر
نسخه آزمایشی
جمع آوری بیش از 20 قلم اقلام دارویی غیرمجاز و قاچاق از عطاری ها
کارشناس اداره نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل معاونت غذا و داروی همدان خبر داد:

جمع آوری بیش از 20 قلم اقلام دارویی غیرمجاز و قاچاق از عطاری ها

کارشناس اداره نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل معاونت غذا و دارو ی همدان از جمع آوری بیش از 20قلم اقلام دارویی غیرمجاز و قاچاق از عطاری ها خبر...
1397/09/18
برگزاری دوره آموزشی رابطین سلامت درشبکه شهریار توسط معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران :

برگزاری دوره آموزشی رابطین سلامت درشبکه شهریار توسط معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران

دوره آموزشی رابطین سلامت در شبکه بهداشت و درمان شهریار توسط  کارشناس اداره امور فراورده های طبیعی،سنتی و مکمل معاونت غذا و دارو  دانشگاه علوم پزشکی...
1397/08/27