دوشنبه 06 تیر
نسخه آزمایشی
دوره های آموزشی وبژه دانش آموزان مقطع دوم متوسطه
از سوی اداره نظارت و ارزیابی بر فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی همدان صورت پذیرفت

دوره های آموزشی وبژه دانش آموزان مقطع دوم متوسطه

اداره نظارت وارزیابی برفرآورده های طبیعی، سنتی ومکمل در راستای آگاه سازی دانش آموزان دوم متوسطه اقدام به برگزاری دوره ی آموزشی در مدارس کرد.
1397/12/09
کارگاه شرایط نگهداری فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل
توسط مدیریت نظارت بر فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل معاونت غذا و دارو کرمانشاه برگزار شد:

کارگاه شرایط نگهداری فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل

مدیر نظارت بر فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل معاونت غذا و دارو کرمانشاه از برگزاری کارگاه شرایط نگهداری فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل، فرآورده های متابولیک...
1397/12/05
برگزاری کلاس های آموزشی تجویز و مصرف منطقی فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل
اداره نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی،سنتی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی کردستان برگزار کرد ؛

برگزاری کلاس های آموزشی تجویز و مصرف منطقی فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل

مسئول اداره نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی،سنتی و مکمل معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کردستان با حضور در مدارس شهرستان سنندج در خصوص فرآورده های...
1397/12/04
دوره آموزشی ویژه مدارس مقطع دوم متوسطه دخترانه
به همت اداره نظارت و ارزیابی بر فراورد های طبیعی، سنتی و مکمل معاونت غذا و داروی دانشگاه صورت پذیرفت:

دوره آموزشی ویژه مدارس مقطع دوم متوسطه دخترانه

اداره نظارت و ارزیابی بر فراورد های طبیعی، سنتی و مکمل معاونت غذا و داروی با هدف افزایش آگاهی دانشآموزان اقدام به برگزاری دوره آموزشی در مدارس کرد
1397/12/01
برگزاری  دومین جلسه آموزشی" پیشگیری و مدیریت عوارض فرآورده‌های طبیعی و سنتی ایرانی "  در معاونت غذا و دارو
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران :

برگزاری دومین جلسه آموزشی" پیشگیری و مدیریت عوارض فرآورده‌های طبیعی و سنتی ایرانی " در معاونت غذا و دارو

 دومین جلسه آموزشی پیشگیری و مدیریت عوارض فرآورده‌های طبیعی و سنتی ایرانی روز چهارشنبه 24بهمن ماه 97 در معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران برگزار شد.
1397/11/24