شنبه 03 مهر
نسخه آزمایشی
دوره آموزشی ویژه مدارس مقطع دوم متوسطه دخترانه
به همت اداره نظارت و ارزیابی بر فراورد های طبیعی، سنتی و مکمل معاونت غذا و داروی دانشگاه صورت پذیرفت:

دوره آموزشی ویژه مدارس مقطع دوم متوسطه دخترانه

اداره نظارت و ارزیابی بر فراورد های طبیعی، سنتی و مکمل معاونت غذا و داروی با هدف افزایش آگاهی دانشآموزان اقدام به برگزاری دوره آموزشی در مدارس کرد
1397/12/01
برگزاری  دومین جلسه آموزشی" پیشگیری و مدیریت عوارض فرآورده‌های طبیعی و سنتی ایرانی "  در معاونت غذا و دارو
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران :

برگزاری دومین جلسه آموزشی" پیشگیری و مدیریت عوارض فرآورده‌های طبیعی و سنتی ایرانی " در معاونت غذا و دارو

 دومین جلسه آموزشی پیشگیری و مدیریت عوارض فرآورده‌های طبیعی و سنتی ایرانی روز چهارشنبه 24بهمن ماه 97 در معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران برگزار شد.
1397/11/24
کشف و توقیف 1200 قلم داروی قاچاق و تقلبی
توسط مدیریت نظارت بر فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل معاونت غذا و دارو کرمانشاه صورت گرفت:

کشف و توقیف 1200 قلم داروی قاچاق و تقلبی

مدیر نظارت بر فرآورده های طبیعی، سنتی، مکمل و بازرسی ویژه معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از کشف و توقیف 1200 قلم داروی قاچاق، تقلبی خبر داد.
1397/10/30
برگزاری جلسه آموزشی" پیشگیری و مدیریت عوارض فرآورده‌های طبیعی و سنتی ایرانی "  در معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران :

برگزاری جلسه آموزشی" پیشگیری و مدیریت عوارض فرآورده‌های طبیعی و سنتی ایرانی " در معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران

جلسه آموزشی پیشگیری و مدیریت عوارض فرآورده‌های طبیعی و سنتی ایرانی روز دوشنبه 17دی ماه 97 در معاونت غذا و دارو برگزار شد.
1397/10/19