پنجشنبه 16 تیر
نسخه آزمایشی
 دومین جلسه کارگروه آموزشی اداره فرآوردههای طبیعی، سنتی و مکملها به میزبانی معاونت غذا و داروی دانشگاه همدان
مدیریت نظارت بر فرآورده های طبیعی، سنتی و مکملهای دانشگاه همدان برگزار کرد:

دومین جلسه کارگروه آموزشی اداره فرآوردههای طبیعی، سنتی و مکملها به میزبانی معاونت غذا و داروی دانشگاه همدان

دومین جلسه کارگروه آموزشی اداره فرآوردههای طبیعی، سنتی و مکملها به میزبانی معاونت غذا و داروی دانشگاه برگزار شد.
1396/04/17
سبقه تاریخی کافی نیست/ افراد طمعکار و سودجو چالش بزرگ طب سنتی
مدیر کل نظارت بر فراورده های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو عنوان کرد:

سبقه تاریخی کافی نیست/ افراد طمعکار و سودجو چالش بزرگ طب سنتی

مدیر کل نظارت بر فراورده های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو گفت:موارد بسیاری در طب سنتی مشاهده می شود که خرافه و سودجویی است و ما بصورت جدی با آن...
1396/03/16
زنجیره ساخت و مصرف داروهای سنتی هرگز منقطع نبوده است/ از گذشته تا حال در مسیرتوسعه
مدیر کل نظارت بر فراورده های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو:

زنجیره ساخت و مصرف داروهای سنتی هرگز منقطع نبوده است/ از گذشته تا حال در مسیرتوسعه

مدیر کل نظارت بر فراورده های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و داروزنجیره منقطع نبوده است گفت: زنجیره ساخت و مصرف داروهای سنتی هرگز منقطع نبوده است
1396/03/01
فرآیندهای ثبت مکمل ها کاملا الکترونیک است/ثبت فرآورده های مکمل را در دولت یازدهم ازصفر شروع کردیم
رئیس سازمان غذا و دارو در پنجمین همایش مکمل های غذایی و رژیمی:

فرآیندهای ثبت مکمل ها کاملا الکترونیک است/ثبت فرآورده های مکمل را در دولت یازدهم ازصفر شروع کردیم

رئیس سازمان غذا و دارو در پنجمین همایش مکمل های غذایی و رژیمی که صبح امروز 26 اردیبهشت در هتل المپیک برگزار شد، گفت: فرآیندهای ثبت مکمل ها کاملا الکترونیک...
1396/02/26
 ارائه پوستر ترکیبات گیاه محلی Zeravschania  Membranacea در ششمین کنگره ملی گیاهان دارویی
توسط کارشناس اداره فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل دانشگاه همدان انجام شد:

ارائه پوستر ترکیبات گیاه محلی Zeravschania Membranacea در ششمین کنگره ملی گیاهان دارویی

کارشناس اداره فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل دانشگاه همدان با ارائه پوستر ترکیبات گیاه محلی Zeravschania  Membranacea در ششمین کنگره ملی گیاهان دارویی...
1396/02/25
سیاست بر چابکی، شفافیت و تسریع در امور بنا نهاده شده است/تشریح تفویض و برونسپاری امور محوله و وظایف اجرایی به دانشگاهها
مدیر کل نظارت بر فراورده های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو:

سیاست بر چابکی، شفافیت و تسریع در امور بنا نهاده شده است/تشریح تفویض و برونسپاری امور محوله و وظایف اجرایی به دانشگاهها

مدیر کل نظارت بر فراورده های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو با بیان اینکه سیاست بر چابکی، شفافیت و تسریع در امور بنا نهاده شده است؛تفویض و...
1396/02/18