پنجشنبه 09 تیر
نسخه آزمایشی
بازدید و کارشناسی از یک واحد بسته بندی گیاهان دارویی و دم نوش های گیاهی
توسط مدیریت نظارت بر فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل های دانشگاه همدان انجام شد:

بازدید و کارشناسی از یک واحد بسته بندی گیاهان دارویی و دم نوش های گیاهی

مدیریت  نظارت بر فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل های دانشگاه همدان، از یک واحد بسته بندی گیاهان دارویی و دم نوش های گیاهی بازدید و مورد کارشناسی قرار داد.
1396/10/27
دومین همایش استانی گیاهان دارویی در شیراز/20 دی ماه آخرین مهلت ارسال اسامی جهت شرکت در همایش
مدیر کل امور فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو خبر داد:

دومین همایش استانی گیاهان دارویی در شیراز/20 دی ماه آخرین مهلت ارسال اسامی جهت شرکت در همایش

مدیر کل امور فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو گفت: دومین همایش استانی گیاهان دارویی استان فارس- 26 الی 27 دی ماه به منظور توسعه الگوی کشت...
1396/10/16