يكشنبه 01 خرداد
نسخه آزمایشی
کشف 52 بسته تریاک از یک عطاری
توسط مدیریت نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی، سنتی، مکمل و بازرسی ویژه معاونت غذا و دارو کرمانشاه انجام شد:

کشف 52 بسته تریاک از یک عطاری

مدیر نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی، سنتی، مکمل و بازرسی ویژه معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از کشف و توقیف 52 بسته تریاک و تعداد قابل...
1397/04/04
شیرخشک را از دست فروشان نخرید
مدیر نظارت و ارزیابی فرآروده های طبیعی، سنتی و مکمل و بازرسی ویژه معاونت غذا و دارو کرمانشاه هشدار داد:

شیرخشک را از دست فروشان نخرید

مدیر نظارت و ارزیابی فرآروده های طبیعی، سنتی و مکمل و بازرسی ویژه معاونت غذا و داروکرمانشاه: برخی از سودجویان شیرخشک یارانه ای را از شبکه رسمی توزیع خارج...
1397/04/03