يكشنبه 01 خرداد
نسخه آزمایشی
کارگاه آموزشی مخدرها و روانگردان ها
توسط مدیریت نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی ، سنتی و مکمل و بازرسی ویژه معاونت غذا و دارو برگزار شد:

کارگاه آموزشی مخدرها و روانگردان ها

مدیر نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی، سنتی، مکمل و بازرسی ویژه معاونت غذا و دارو کرمانشاه از برگزاری کارگاه آموزشی مخدر ها و روانگردان ها و برچسب اصالت و...
1397/05/07
راه اندازی سلامتکده طب سنتی ضروری است
مدیر نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل و بازرسی ویژه معاونت غذا و دارو تأکید کرد:

راه اندازی سلامتکده طب سنتی ضروری است

مدیر نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل و بازرسی ویژه معاونت غذا و دارو کرمانشاه: برای جلوگیری از تخلفات حوزه طب سنتی و حفظ سلامت، مردم ایجاد...
1397/04/20