يكشنبه 01 خرداد
نسخه آزمایشی
ممنوعیت آموزش فعالیت های غیر قانونی به آرایشگران
درجلسه پایش مشکلات سالن های زیبایی و آموشگاههای آرایشگری بانوان عنوان شد:

ممنوعیت آموزش فعالیت های غیر قانونی به آرایشگران

مدیر نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی، سنتی، مکمل و بازرسی ویژه معاونت غذا و دارو و کرمانشاه: آموزشگاه ها نباید کارهایی را آموزش دهند که مصداق دخالت در امر...
1397/05/14
کارگاه آموزشی مخدر و روانگردان و برچسب اصالت و سلامت کالا
توسط مدیریت نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی ، سنتی و مکمل و بازرسی ویژه معاونت غذا و دارو برگزار شد:

کارگاه آموزشی مخدر و روانگردان و برچسب اصالت و سلامت کالا

مدیر نظارت بر فرآورده های طبیعی ، سنتی ، مکمل و بازرسی ویژه معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از برگزاری کارگاه آموزشی مخدر و روانگردان و برچسب...
1397/05/11