يكشنبه 01 خرداد
نسخه آزمایشی
گزارش بازدید سطح عرضه فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران :

گزارش بازدید سطح عرضه فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران

در راستای ساماندهی عرضه فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل و در بازدید از مراکز عرضه مرتبط طی مردادماه سال جاری در حیطه نظارتی دانشگاه بیش از 60 مورد بازرسی...
1397/06/03
کارگاه آموزشی سامانه TTAC  و روانگردان ها در شهرستان روانسر
توسط مدیریت نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی، سنتی، مکمل و بازرسی ویژه معاونت غذا و دارو کرمانشاه برگزار شد:

کارگاه آموزشی سامانه TTAC و روانگردان ها در شهرستان روانسر

کارگاه آموزشی سامانه  TTAC  و روانگردان ها برای کارشناسان شبکه بهداشت و درمان  شهرستان روانسر برگزار شد.
1397/05/30
بازدید از نخستین مركز پرورش زالوي طبي هيرودين استان همدان
توسط مديريت نظارت و ارزيابي فرآورده هاي طبيعي،سنتي و مكمل معاونت غذا و داروی همدان انجام شد:

بازدید از نخستین مركز پرورش زالوي طبي هيرودين استان همدان

کارشناسان مديريت نظارت و ارزيابي فرآورده هاي طبيعي،سنتي و مكمل معاونت غذا و دارو از نخستین مركز پرورش زالوي طبي هيرودين استان بازدید کردند.
1397/05/29
کارگاه آموزشی سامانه TTAC
توسط مدیریت نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی، سنتی، مکمل و بازرسی ویژه معاونت غذا و دارو کرمانشاه برگزار شد:

کارگاه آموزشی سامانه TTAC

کارگاه آموزشی سامانه TTAC  و آشنایی با داروهای مخدر و روانگردان و مخاطرات آنها برای کارشناسان شبکه بهداشت و درمان شهرستان اسلام آباد برگزار شد.
1397/05/23