يكشنبه 01 خرداد
نسخه آزمایشی
جمع آوری اقلام دارویی قاچاق و غیر مجاز از سطح عرضه
مدیریت نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل معاونت غذا و داروی همدان خبر داد:

جمع آوری اقلام دارویی قاچاق و غیر مجاز از سطح عرضه

مدیریت نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل معاونت غذا و داروی همدان از جمع آوری اقلام دارویی قاچاق و غیر مجاز در سطح عرضه خبر داد.
1397/06/20
تهیه و توزیع بسته های آموزشی به منظور آگاهی بخشی در سطح مدارس استان
مدیریت نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی،سنتی و مکمل معاونت غذا و داروی همدان خبر داد:

تهیه و توزیع بسته های آموزشی به منظور آگاهی بخشی در سطح مدارس استان

مدیریت نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی،سنتی و مکمل معاونت غذا و داروی همدان،  ازتهیه و توزیع 3 هزار، بسته ی آموزشی در سطح مدارس استان خبر داد.
1397/06/18
بی عوارض بودن گیاهان دارویی یک باور اشتباه است
مدیر نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی، سنتی، مکمل و بازرسی ویژه معاونت غذا و دارو کرمانشاه عنوان کرد:

بی عوارض بودن گیاهان دارویی یک باور اشتباه است

مدیر نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی، سنتی، مکمل و بازرسی ویژه معاونت غذا و دارو کرمانشاه: برخلاف باور اغلب مردم گیاهان دارویی نیز دارای عوارضی هستند و...
1397/06/18