يكشنبه 01 خرداد
نسخه آزمایشی
برگزاری  دورۀ آموزشی با  هدف "توانمندسازی کارکنان شاغل در حوزۀ فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل"  دانشگاه علوم پزشکی ایران
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران :

برگزاری دورۀ آموزشی با هدف "توانمندسازی کارکنان شاغل در حوزۀ فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل" دانشگاه علوم پزشکی ایران

جلسه آموزشی یک روزه "توانمندسازی کارکنان شاغل در حوزۀ فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل"  توسط اداره امور فرآورده‌های طبیعی، سنتی و...
1397/06/27
 برگزاری جلسه آموزش مداوم با عنوان  "آشنایی مقدماتی با مبانی و تعاریف داروسازی در طب ایرانی"  دانشگاه علوم پزشکی ایران
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران :

برگزاری جلسه آموزش مداوم با عنوان "آشنایی مقدماتی با مبانی و تعاریف داروسازی در طب ایرانی" دانشگاه علوم پزشکی ایران

جلسه آموزشی یک روزه با عنوان" آشنایی مقدماتی با مبانی و تعاریف داروسازی در طب ایرانی " در سالن اجتماعات معاونت غذا و دارو روز سه شنبه 20 شهریورماه...
1397/06/27
کارگاه آموزشی گیاهان دارویی و داروهای گیاهی موثر در درمان بیماری های گوارشی
مدیریت نظارت بر فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل معاونت غذا و دارو ی همدان برگزار کرد:

کارگاه آموزشی گیاهان دارویی و داروهای گیاهی موثر در درمان بیماری های گوارشی

کارگاه آموزشی گیاهان دارویی و داروهای گیاهی موثر در درمان بیماری های گوارشی در معاونت غذا و داروی همدان برگزار شد.
1397/06/25