يكشنبه 01 خرداد
نسخه آزمایشی
جمع آوری مکمل های چاقی و لاغری قاچاق و غیرمجاز
کارشناس اداره ارزیابی و نظارت بر فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل معاونت غذا و داروی همدان خبر داد:

جمع آوری مکمل های چاقی و لاغری قاچاق و غیرمجاز

کارشناس اداره ارزیابی و نظارت بر فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل معاونت غذا و داروی همدان از جمع آوری مکمل های چاقی و لاغری قاچاق و غیرمجاز خبر داد.
1397/07/24
جمع آوری مقادیری کپسول دست ساز ، مکمل های قاچاق و غیر مجاز
کارشناس اداره ارزیابی و نظارت بر فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل معاونت غذا و داروی همدان خبر داد:

جمع آوری مقادیری کپسول دست ساز ، مکمل های قاچاق و غیر مجاز

کارشناس اداره ارزیابی و نظارت بر فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل معاونت غذا و داروی همدان از کشف و جمع آوری مقادیری کپسول دست ساز ، مکمل های قاچاق و غیر مجاز...
1397/07/19
کشف و جمع آوری پودر های ترکیبی غیر مجاز از عطاری ها
کارشناس ارزیابی و نظارت بر فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل معاونت غذا و داروی همدان خبر داد:

کشف و جمع آوری پودر های ترکیبی غیر مجاز از عطاری ها

کارشناس ارزیابی و نظارت بر فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل معاونت غذا و داروی همدان از کشف و جمع آوری پودر های ترکیبی غیر مجاز از عطاری ها خبر داد.
1397/07/17